Materské školy

EP - ZŠ s MŠ (MŠ)

EP - ZŠ s MŠ (MŠ) sa nachádza na ul. Kravany 140 v Kravanye. Navštevuje ju cca 35 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7782162,resp. emailom na mskravany@gmail.com

Poloha na mape: