Materské školy

EP - ZŠ s MŠ (MŠ)

EP - ZŠ s MŠ (MŠ) sa nachádza na ul. Tajovského ulica 3015/20 v Poprade. Navštevuje ju cca 114 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7731251,resp. emailom na mstajovskeho@centrum.sk

Poloha na mape: