Materské školy

EP - ZŠ s MŠ (MŠ)

EP - ZŠ s MŠ (MŠ) sa nachádza na ul. Ul. Tranovského 3497/7 v Poprad - Veľkáe. Navštevuje ju cca 96 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7768548,resp. emailom na mstranovskeho@centrum.sk

Poloha na mape: