Materské školy

EP - ZŠ s MŠ (MŠ)

EP - ZŠ s MŠ (MŠ) sa nachádza na ul. Vydrník 51 v Vydrníke. Navštevuje ju cca 22 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7785647,resp. emailom na zuzana.pencakova@gmail.com

Poloha na mape: