Materské školy

Materská škola

Materská škola sa nachádza na ul. Čsl. armády 72/88 v Štrbae. Navštevuje ju cca 71 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7781405,resp. emailom na materskaskolastrba@mail.t-com.sk

Poloha na mape: