Materské školy

Materská škola

Materská škola sa nachádza na ul. Komenského 301 v Batizovcee. Navštevuje ju cca 59 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7755141,resp. emailom na msbatizovce@centrum.sk

Poloha na mape: