Materské školy

Materská škola pri ZŠ

Materská škola pri ZŠ sa nachádza na ul. Letná ulica 3453/34 v Poprade. Navštevuje ju cca 97 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7895181,resp. emailom na skolkatas@gmail.com

Poloha na mape: