Materské školy

Materská škola pri ZŠ

Materská škola pri ZŠ sa nachádza na ul. Mlynská 21 v Gerlachove. Navštevuje ju cca 22 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7885192,resp. emailom na msgerlachovpp@centrum.sk

Poloha na mape: