Základné školy

Spojená škola - ZŠ s MŠ

Spojená škola - ZŠ s MŠ sa nachádza na ul. Letná ulica 3453/34 v Poprade. Navštevuje ju cca 430 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7895182,resp. emailom na spojenaskola@spojenaskolapp.sk

Poloha na mape: