Základné školy

ZŠ Štefana Mnoheľa

ZŠ Štefana Mnoheľa sa nachádza na ul. Dlhé hony 3522/2 v Poprade. Navštevuje ju cca 151 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7721389,resp. emailom na stefanhric@scspp.sk

Poloha na mape: