Základné školy

Základná škola

Základná škola sa nachádza na ul. Školská 168/3 v Štrbae. Navštevuje ju cca 189 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7791109,resp. emailom na zsstrba@sinet.sk

Poloha na mape: