Základné školy

Základná škola

Základná škola sa nachádza na ul. Slnečná 422 v Spišský Štiavnike. Navštevuje ju cca 297 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7785614,resp. emailom na riaditelka@zsspisskystiavnik.sk

Poloha na mape: