Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Dolný Smokovec 21 v Vysoké Tatrye. Navštevuje ju cca 132 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/4422595,resp. emailom na zsdsmokovec@gmail.com

Poloha na mape: