Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Dostojevského ul. 2616/25 v Poprade. Navštevuje ju cca 768 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7732822,resp. emailom na zsdostpp@gmail.com

Poloha na mape: