Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Francisciho ulica 832/21 v Poprade. Navštevuje ju cca 547 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7722118,resp. emailom na 1.zs.francisciho@gmail.com

Poloha na mape: