Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Jarná ulica 3168/13 v Poprade. Navštevuje ju cca 640 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7743910,resp. emailom na skola@zsjarnapp.edu.sk

Poloha na mape: