Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Komenského ulica 587/15 v Poprade. Navštevuje ju cca 518 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7728108,resp. emailom na zssmskompp@gmail.com

Poloha na mape: