Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Koperníkova ulica 1707/21 v Poprad-Matejovcee. Navštevuje ju cca 185 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7732010,resp. emailom na zsppmatejovce@centrum.sk

Poloha na mape: