Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Kravany 241 v Kravanye. Navštevuje ju cca 22 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7782128,resp. emailom na zssmskravany@gmail.com

Poloha na mape: