Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. SNP 469 v Šuňavae. Navštevuje ju cca 179 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7791430,resp. emailom na zssunava@gmail.com

Poloha na mape: