Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Školská 240 v Veľký Slavkove. Navštevuje ju cca 166 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7796120,resp. emailom na zssmsvslavkov@centrum.sk

Poloha na mape: