Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Školská 311 v Spišská Teplicae. Navštevuje ju cca 184 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7738407,resp. emailom na zsms.spteplica@gmail.com

Poloha na mape: