Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Školská 8 v Spišské Bystrée. Navštevuje ju cca 278 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7792125,resp. emailom na zsspbystre@gmail.com

Poloha na mape: