Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Tajovského ulica 2764/17 v Poprade. Navštevuje ju cca 459 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7893221,resp. emailom na zs.taj.pp@gmail.com

Poloha na mape: