Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Ul.Štefana Náhalku 396/10 v Liptovská Tepličkae. Navštevuje ju cca 282 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7893462,resp. emailom na zsliptteplicka@gmail.com

Poloha na mape: