Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Vagonárska ulica 1600/4 v Poprad-Spišská Sobotae. Navštevuje ju cca 462 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7769437,resp. emailom na skola@zsspsobota.sk

Poloha na mape: