Základné školy

Základná škola s MŠ

Základná škola s MŠ sa nachádza na ul. Vydrník 121 v Vydrníke. Navštevuje ju cca 81 žiakov. V prípade záujmu môžte toto zariadenie kontaktovať telefonicky na čísle 052/7785694,resp. emailom na skola@zsvydrnik.edu.sk

Poloha na mape: