Výberové konanie
Výberové konanie - ZŠ s MŠ Ďačov Tlačiť E-mail
Zamestnanie - Výberové konanie
Zodpovedá PhDr. Anna Böhmerová   
Utorok, 08 Január 2013 07:41
Obec Ďačov v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škostve a školskej samospráve  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie  riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Ďačove.
Prílohy:
NázovVeľkosťPopis
Stiahnuť tento súbor (vyber.konanie.pdf)vyber.konanie.pdf361 kBVK_Dacov
 


Oznam

Vážení návštevníci,

v zmysle zákona č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo k 01.01.2013 k zrušeniu Krajského školského úradu v Prešove.
Pôsobnosť KŠÚ ustanovená osobitnými predpismi prechádza pod Obvodný úrad Prešov - odbor školstva.
Ďakujem za prejavenú dôveru a v roku 2013 Vám želám veľa osobných a pracovných úspechov.


PhDr. Kvetoslava Komanická

vedúca odboru


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/mkrizan/www_ksupoweb/administrator/components/com_joomlastats/count.classes.php on line 381