Základné školy

 • Základná škola,Komenského 333,Batizovce

 • Základná škola s MŠ,Mlynská 21,Gerlachov

 • Základná škola,Sládkovičova 510,Hranovnica

 • Základná škola,Hôrka 50,Hôrka

 • Základná škola,Jánovce 212,Jánovce

 • Základná škola s MŠ,Kravany 241,Kravany

 • Základná škola s MŠ,Ul.Štefana Náhalku 396/10,Liptovská Teplička

 • Základná škola s MŠ,Lučivná 75/7,Lučivná

 • ZŠ Štefana Mnoheľa,Dlhé hony 3522/2,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Dostojevského ul. 2616/25,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Francisciho ulica 832/21,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Jarná ulica 3168/13,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Komenského ulica 587/15,Poprad

 • Spojená škola - ZŠ s MŠ,Letná ulica 3453/34,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Tajovského ulica 2764/17,Poprad

 • Spojená škola - ZŠ,Ulica mládeže 2350/7,Poprad

 • Základná škola s MŠ,Ul. Fraňa Kráľa 2086/2,Poprad - Veľká

 • Základná škola s MŠ,Koperníkova ulica 1707/21,Poprad-Matejovce

 • Základná škola s MŠ,Vagonárska ulica 1600/4,Poprad-Spišská Sobota

 • Súkromná základná škola,Školská 311,Spišská Teplica

 • Základná škola s MŠ,Školská 311,Spišská Teplica

 • Základná škola s MŠ,Školská 8,Spišské Bystré

 • Základná škola,Slnečná 422,Spišský Štiavnik

 • Základná škola,Komenského 2,Svit

 • Základná škola,Mierová 134,Svit

 • Základná škola s MŠ,Školská 240,Veľký Slavkov

 • Základná škola s MŠ,Školská 138/6,Vikartovce

 • Základná škola s MŠ,Vydrník 121,Vydrník

 • Základná škola s MŠ,Dolný Smokovec 21,Vysoké Tatry

 • Základná škola,Tatranská Lomnica 123,Vysoké Tatry

 • Základná škola,Vyšné Hágy 29,Vysoké Tatry

 • Základná škola,Školská 168/3,Štrba

 • Základná škola s MŠ,SNP 469,Šuňava

 • Základná škola s MŠ,Švábovce 180,Švábovce

 • Základná škola s MŠ,Ždiar 255,Ždiar